Καλό Πάσχα από την Frost It

Σας πληροφορούμε ότι η εταιρεία μας θα είναι κλειστή για τις γιορτές του Πάσχα κατά τις ημερομηνίες 22 - 23 - 24 - 25 - 26 Απριλίου 2022. Η επιχείρηση θα λειτουργεί κανονικά από την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022. Καλό Πάσχα!

Happy Easter Day FB.png