Ψυκτικοί λυόμενοι θάλαμοι με κλειδιά

  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

    ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

    Πλήρως αρθρωτός ψυκτικός θάλαμος με κλειδιά και με στρογγυλεμένες άκρες. Κατάλληλο για απλά και σύνθετα έργα καθώς είναι εύκολα τροποποιήσιμο.

    Read more