Πιστοποιησεις και Περιβαλλοντολογικη Ευθυνη

Πιστοποιήσεις

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της η Frost – It Refrigeration AE εφαρμόζει ήδη από τον Αύγουστο του 2003 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001Q:2000, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου για τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

tuv

Προβαίνουμε συνεχώς σε επενδύσεις νέων τεχνολογιών, δαπανάμε πόρους για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, διενεργούμε έρευνες αγοράς προκειμένου να επιτύχουμε συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές, ερευνάμε και ενημερωνόμαστε για τη στάθμη της τεχνολογίας και της επιστήμης ώστε να εισαγάγουμε, να αφομοιώσουμε και να εφαρμόσουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές με στόχο τη διαρκή βελτίωσή μας.

Sustainable Retail ’11

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δείχνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τις στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης και υποστηρίζουμε χορηγικά το 2ο συνέδριο Sustainable Retail ’11 με ανάληψη της Χρυσής Χορηγίας.

Στην περσινή μας συμμετοχή στο συνέδριο το τεχνολογικό αφιέρωμα του συνεδρίου άνοιξε με την εισήγησή του ο Mr Pierluigi Schiesaro, Research & Development Director, Arneg Spa Italy / Frost – It Refrigeration AE, στην οποία αναφέρθηκε στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τις κλιματικές αλλαγές, ως συνέπεια των προβλημάτων διαχείρισης της ενέργειας παγκοσμίως και βασικά ζητήματα 21ου αιώνα.

Η παρουσίαση του Mr Schiesaro επικεντρώθηκε στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης, με ειδική αναφορά στις λύσεις της Arneg. Ακόμα, παρουσίασε το concept “BeEnvironment” της Arneg, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογής, προκειμένου να δείξει το μέτρο της επιτυχίας των “πράσινων” λύσεων στην επαγγελματική ψύξη. Η πρώτη αφορούσε στην εφαρμογή τεχνικών χρήσης του CO2 ως αερίου ψύξης στον ψυκτικό εξοπλισμό ενός green store της Tesco στην Ουγγαρία, με εξαιρετικά αποτελέσματα από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Το δεύτερο case study αφορούσε σε μια εφαρμογή τεχνικών σύζευξης του κεντρικού συστήματος ψύξης με το σύστημα κλιματισμού, για την ανάκτηση της θερμότητας των ψυκτικών μηχανών και τη μετατροπή της σε θερμότητα κλιματισμού.