Αντικειμενο Εργασιων

Το αντικείμενο και οι δραστηριότητες της Frost - It Refrigeration AE είναι Πώληση - Εγκατάσταση & Συντήρηση:
 • επαγγελματικών ψυγείων
 • ψυκτικών θαλάμων
 • ψυκτικών μηχανημάτων
 • κεντρικών μονάδων ψύξης
  Η Frost – It Refrigeration AE απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν τον κατάλληλο στρατηγικό συνεργάτη σε θέματα ψύξης. Στον κύκλο εργασιών μας συμπεριλαμβάνονται :
 • HYPER MARKETS
 • SUPER MARKETS
 • MINI MARKETS
 • DISCOUNT MARKETS
 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
 • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ